Mediation 

Mediation kan ervoor zorgen dat conflicten niet door een rechter worden beslecht, maar in onderling overleg. Samen besluit je om het voorliggende conflict in overleg tot ieders tevredenheid op te lossen. Dat geeft vaak een goede basis voor communicatie in de toekomst. Voor meer info kun je kijken op www.vfas.nl, waar je onder andere de volgende documenten kunt downloaden:

Mediationovereenkomst


Scheiden doe je samen

Op een goede, respectvolle manier uit elkaar.Langzaam maar zeker weer perspectief zien. Tot overeenstemming komen. Emotionele afstand en objectiviteit. Samen voor de kinderen blijven zorgen. Schade bij kinderen voorkomen. Weten wat u te wachten staat. Onafhankelijk worden. Conflicten beter beheersbaar maken. Hoop krijgen en investeren in een nieuw leven. Kinderen meer stabiliteit bieden. Eerlijke verdeling van het vermogen. De draad van het leven weer oppakken.

D-FOORCE helpt jullie hierbij.
Scheidingsmediation Bussum


Procederen 

Wanneer het niet lukt om samen afspraken te maken is soms een procedure niet te voorkomen. In scheidingszaken wordt de procedure dikwijls ingezet met zogenaamde ‘voorlopige voorzieningen’. Tijdens deze spoedprocedure kan vooruitlopend op de bodemprocedure, de rechter verzocht worden beslissingen te nemen ten aanzien van de echtelijke woning, de kinderen en de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de alimentatiebehoeftige ouder en de kinderen. Daarna volgt de bodemprocedure waarin definitieve beslissingen worden genomen over voornoemde onderwerpen en ook over de verdeling van de huwelijksgemeenschap danwel de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. D-FOORCE procedeert al jarenlang veelvuldig, zowel bij rechtbank als gerechtshoven, waarbij ze samen met u de strategie bepaalt en zich steeds voor de volle 100% voor uw zaak inzet.