Kinderen 


Naast advocaat en mediator is Annette Otten ook bijzonder curator en wordt in die hoedanigheid regelmatig benoemd door de rechtbank in zaken waarin de belangen van de kinderen ter discussie staan.

 

Wat is een bijzondere curator?

Een bijzondere curator is iemand die een minderjarige kan vertegenwoordigen in een conflict met zijn of haar ouders of voogd (artikel 1:250 BW zaken) of in “afstammingszaken (artikel 1:212 BW zaken).

 

Een conflict met de ouders of voogd kan gaan over de opvoeding, de verzorging of het vermogen van de minderjarige. Maar het moet wel een wezenlijk conflict zijn. Bijvoorbeeld over de omgangsregeling tussen de minderjarige en zijn of haar ouders, of een groot meningsverschil over de studiekeuze. Kleine problemen (zoals ruzies over zakgeld) behandelt een bijzondere curator niet.

 

Meestal wordt de bijzondere curator benoemd door de rechtbank en ingeschakeld bij conflicten rond echtscheidingen, alimentatie en voogdijzaken.

 

De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van de minderjarige. De bijzondere curator heeft een adviserende rol richting rechtbank.

 

Kijk op www.bcjz.nl voor meer informatie over de bijzondere curator.

 

Ieder kind reageert anders op de scheiding van zijn of haar ouders. Het is van belang dat alle kinderen gehoord worden en gewaakt wordt voor hun belangen, waardoor zij een stem hebben in het hele proces.

 

Omdat DFOORCE grote waarde hecht aan de belangen van kinderen en in het bijzonder van kinderen die op enige wijze te maken krijgen met de scheiding van hun ouders werken wij nauw samen met kindertherapeuten en kinderpsychologen op dat gebied.


Pro Kid Divorce


Pro Kid Divorce: Uit elkaar, met het belang van kinderen voorop.


Pro Kid Divorce is de nieuwe manier van Echt Scheiden die het belang en het welzijn van kinderen voorop zet. Dat is nieuw, anders, soms ongemakkelijk en confronterend. Maar op langere termijn altijd lonend. Om de eigen schade maar vooral die bij kinderen zoveel mogelijk te beperken.

 

Dit is wat Pro Kid Divorce doet:

 

• Wij stellen kinderen voorop om schade – die er sowieso is – te beperken. • Wij willen hierom vechtscheidingen voorkomen. • Wij zijn capabel om op juridisch en persoonlijk niveau een scheiding minder pijnlijk te laten verlopen. • Wij zorgen ervoor dat ouders en kinderen optimaal worden begeleid tijdens de scheiding. • Ons doel: een voor alle partijen aanvaardbaar en familiair omgangsconcept.